Symbol PF Vzkazy našich úspěšných absolventů

Absolventi českobudějovické Pedagogické fakulty vzpomínají na svá studentská léta. Všem absolventům mnohokrát děkujeme a přejeme jim, aby všechno to, co jim studium na Pedagogické fakultě dalo, je nadále provázelo v jejich profesním a osobním životě.

Projekt vznikl v rámci oslav 70. výročí založení Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích.

 

Mgr. Ludmila Dvořáková

Studium ruského jazyka a hudební výchovy na pedagogické fakultě ukončila v r. 1970, externě pak vystudovala český jazyk a hudební výchovu na Filozofické fakultě UK. Tři roky učila na Gymnáziu Strakonice a více než třicet let na Gymnáziu Jana Valeriána Jirsíka (dříve Karla Šatala) v Českých Budějovicích. Již ve Strakonicích založila pěvecký sbor, v roce 1989 pak založila a dvacet dva let úspěšně vedla smíšený pěvecký sbor Mendík na tomto gymnáziu, nyní je sbormistryní Komorního pěveckého sdružení Abwun, složeného z jeho absolventů. Kromě toho se věnuje vedení „Tanců dávných tradic“, mj. i ve výběrovém semináři na PF JU.

Mgr. Šimon Heller

Na Pedagogické fakultě JU vystudoval aprobaci matematika a zeměpis. Má za sebou několik expedic do Afriky, Jižní Ameriky a Asie. Pravidelně o svých cestách přednáší. V současné době vyučuje zeměpis na gymnáziu v Třeboni.

Mgr. Petra Holíková

studentka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

  zobrazit vzkaz

doc. PaedDr. Jan Hondlík, CSc.

bývalý dlouholetý vedoucí katedry tělesné výchovy

  zobrazit vzkaz

Mgr. Pavel Horejš

učitel, Základní škola Sušice

  zobrazit vzkaz

Mgr. Jarmila Ichová

Na PF JU vystudovala aprobaci matematika– biologie. V roce 1999 vyhrála anketu Zlatý Ámos. V roce 2010 obdržela cenu Učené společnosti České republiky pro středoškolské pedagogy. V současné době vyučuje matematiku a biologii na Gymnáziu Jírovcova.

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

prorektor pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  zobrazit vzkaz

Mgr. Pavlína Jíšová

zpěvačka

  zobrazit vzkaz

Mgr. Ivo Kareš

Studium na Pedagogické fakultě ukončil roku 1988. V letech 1988 až 1997 učil na českobudějovických školách. Od roku 1997 pracuje v Jihočeské vědecké knihovně, v roce 2012 se stal jejím ředitelem.

PaedDr. Hynek Kmoníček

velvyslanec ČR v USA

  zobrazit vzkaz

PaedDr. Laděna Plucarová

ředitelka archivního odboru Státního oblastního archivu v Třeboni

  zobrazit vzkaz

Mgr. Vít Rakušan

poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, starosta Kolína

  zobrazit vzkaz

Mgr. MgA. Ivana Šimánková

Na PF JU vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ, působila jako redaktorka v regionální TV Gimi a České televizi. V současné době vlastní agenturu na pořádání kulturních a společenských akcí. Externě působí jako moderátorka v Českém rozhlasu České Budějovice a Jihočeské televizi.

PhDr. Karel Štix

Studium ruského jazyka a hudební výchovy ukončil na Pedagogické fakultě JU v roce 1988. Aprobaci si rozšířil studiem angličtiny na PF ZU v Plzni. Po skončení základní vojenské služby začal učit na Střední zdravotnické škole v Č. Budějovicích a po třech letech byl přijat jako středoškolský učitel na Gymnázium v České ulici, Č. Budějovice, kde učil osm let angličtinu a dějiny hudby. Na gymnáziu založil pěvecký sbor. Od roku 2000 je úspěšným manažerem a ředitelem SZŠ a VOŠ zdravotnické v Č. Budějovicích. Po ukončení funkčního studia na PF UK Praha se stal lektorem, vedoucím a hodnotitelem závěrečných prací v oblasti funkčního studia ředitelů škol. Od roku 2009 je předsedou Asociace zdravotnických škol ČR a v současné době je 1. místopředsedou Akreditační komise vyššího odborného vzdělávání MŠMT. Pět let učí externě na katedře pedagogiky a psychologie PF JU. Jako hlavní manažer řídí několik mezinárodních projektů mobilit učitelů a studentů v rámci programu Erasmus plus. V roce 2013 byla jeho práce oceněna ministrem školství a bylo mu uděleno nejvyšší rezortní vyznamenání - stříbrná medaile II. stupně.

Mgr. Veronika Švejdová

Na PF JU vystudovala aprobaci matematika– společenské vědy. V současné době učí na Biskupském gymnáziu a zároveň pracuje na PF JU jako referentka pro celoživotní vzdělávání. V neposlední řadě vede kroužek volejbalu pro děti z první až třetí třídy pod SK Třebín.

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.

Na PF JU vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích oborů pro základní školy, aprobace fyzika, výpočetní technika a elektronika. Působil jako učitel na ZŠ a MŠ Ševětín, ZŠ Prachatice a ZŠ Planá nad Lužnicí. V roce 2018 získal ocenění ČEZ Ámos fyzikář roku. V současné době působí jako odborný asistent na katedře aplikované fyziky a techniky PF JU.