Symbol PF Výběrové řízení

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ MÍST VEDOUCÍCH KATEDER

 

 • anglistiky

 • germanistiky

 • slovanských jazyků a literatur

 •  

  Požadavky: habilitace nebo vědecká hodnost v oboru, přiměřená badatelská erudice, předpoklady pro organizační a řídící práci

   

  Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti, souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zašlete do 2. 11. 2018 (včetně) na adresu:

  Pedagogická fakulta JU
  Dana Pouzarová
  Jeronýmova 10
  371 15 České Budějovice.

   

  Informace: telefon: 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz