Symbol PF Výběrové řízení

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

docenta/docentky
nebo odborného asistenta/odborné asistentky
oddělení psychologie na katedře pedagogiky a psychologie
s preferovaným zaměřením na vývojovou,
klinickou psychologii či psychodiagnostiku

 

Výše úvazku: 1,0 nebo dle dohody
Nástup: 1. 2. 2020 nebo dle dohody
Požadavky: titul docent v oboru (v případě odborného asistenta titul Ph.D. nebo probíhající doktorské studium v oboru), odpovídající pedagogická, vědecká a publikační aktivita

 

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti a souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zašlete do 16. 12. 2019 (včetně) na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz