Symbol PF Výběrové řízení

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

docenta/docentky
nebo odborného asistenta/odborné asistentky
katedry matematiky
se zaměřením na didaktiku matematiky,
případně na libovolnou oblast matematiky

 

Výše úvazku: 0,5 – 1,0
Nástup: 1. 9. 2020
Požadavky: titul docent, na pozici odborného asistenta titul Ph.D. nebo probíhající doktorské studium v oboru;
odpovídající pedagogická, vědecká a publikační aktivita

 

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti a souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zašlete do 13. 3. 2020 (včetně) na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz