Symbol PF Výběrové řízení

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

odborného asistenta/odborné asistentky
nebo asistenta/asistentky
katedry hudební výchovy
se zaměřením na hudebně didaktické či pěvecko-výchovné obory

 

Výše úvazku: 0,45 – 1,0
Nástup: 1. 9. 2020
Požadavky:
  • adekvátní vzdělání v oboru (hudební výchova, hlasová výchova nebo sbormistrovství)
  • na pozici odborného asistenta titul Ph.D. nebo probíhající doktorské studium v oboru, odpovídající vědecká a publikační aktivita;
  • v případě přijetí na pozici asistenta započetí doktorského studia do jednoho roku od přijetí a zapojení do vědecké a publikační činnosti;
  • na obě pozice pedagogická praxe na základních či středních školách, nebo zkušenosti s vedením dětských hudebních souborů v odpovídající věkové skupině

 

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti a souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zašlete do 29. 5. 2020 (včetně) na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz