Symbol PF Výběrové řízení na administrativní pozici asistentky/asistenta katedry pedagogiky a psychologie

Pedagogická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

vypisuje

Výběrové řízení

na administrativní pozici asistentky/asistenta
katedry pedagogiky a psychologie

 

Hlavní zaměření práce:

Organizace a administrativní zajišťování studijních programů, kurzů a dalších forem vzdělávání poskytovaných katedrou, zajišťování přednášek externích odborníků a organizace zapojování praxe do výuky, vytváření rozvrhů a jejich kontrola, zpracovávání interních dokumentů, administrativní zajišťování elektronických agend spojených s výukovou a tvůrčí činností a ekonomickým provozem katedry.

 

Požadavky:

Minimálně středoškolské vzdělání, pokud možno ekonomického směru, velmi dobrá schopnost práce s počítačem, schopnost komunikace v cizím jazyce; praxe v administrativní činnosti výhodou.

 

Nabízíme:

5 týdnů dovolené, 4 dny indispozičního volna, dotované stravování, zvýhodněné mobilní volání, jazykové a zaměstnanecké kurzy, zvýhodněné bankovní služby u partnerské banky, dětská skupina pro děti zaměstnanců, MS Office zdarma do soukromých zařízení.

 

Předpokládaný nástup: 1. ledna 2021

Pracovní úvazek: 1,0

Mzda: v souladu se Mzdovým předpisem Jihočeské univerzity

 

Motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem, kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, doručte do 30. 11. 2020 (včetně) na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Věra Běhounková
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

nebo elektronicky na e-mailovou adresu: vbehounkova@pf.jcu.cz.

 

Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor.

PF JU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.