Symbol PF Výběrové řízení

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

asistenta/asistentky
katedry výtvarné výchovy
se zaměřením na prostorovou tvorbu a výtvarnou edukaci

 

Výše úvazku: 0,5
Nástup: 1. 3. 2021 nebo dle dohody
Požadavky:
  • magisterské vzdělání v oboru
  • minimálně zahájené doktorské studium v oboru
  • odpovídající tvůrčí a publikační aktivita
  • pedagogická praxe výhodou

 

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem tvůrčí a publikační činnosti a souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zašlete do 19. 2. 2021 (včetně) na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz

 

Osobní pohovory s přihlášenými proběhnou v 8. kalendářním týdnu.