Symbol PF Vzdělávací programy pro žáky základních škol na katedře biologie

Ve dnech 7. a 8. června 2018 proběhly dva vzdělávací programy pro žáky základních škol spolupracujících s katedrou biologie PF JU.

Ve čtvrtek 7. června si žáci 7. třídy ze ZŠ Grünwaldova, České Budějovice vyzkoušeli dvě úlohy zaměřené na fyziologii člověka. Pod vedením studentek navazujícího magisterského studia si nejprve mezi sebou porovnali sílu stisku ruky a vyzkoušeli si měření pomocí laboratorní sady Vernier s dynamometrickým senzorem. Ve druhé úloze použili digitální a Hutchinsonův spirometr k zjištění, kdo má největší vitální kapacitu plic. V závěru si své výsledky porovnali a pokusili se vysvětlit hodnoty, které naměřili.

Program v pátek 8. června byl určen pro žáky 9. třídy ze ZŠ Trhové Sviny a byl zaměřen na geologii. Dr. Dvořáčková pro žáky uspořádala exkurzi po významných stavbách v okolí Pedagogické fakulty JU, u nichž se učili rozpoznávat jednotlivé horniny a minerály a dozvěděli se různé zajímavosti. Doprovodný program v učebně, kde si žáci osvojili základy pro určování hornin a nerostů a jejich hlavní vlastnosti, vedla studentka bakalářského studia na KBI.

Děkujeme všem zapojeným studentkám za spolupráci.