Symbol PF Webmail – výběr rozhraní

 

Pro práci s fakultním e-mailem využijte příslušné webové rozhraní s ohledem na současný stav:

Studenti:

Zatím je k dispozici pouze webové rozhraní Roundcube. Přechod na Office365 pro studenty proběhne v průběhu letních prázdnin. O této změně a jejím přesném termínu budete včas informováni.

Zaměstnanci:

Přechod na Office 365 probíhá postupně. Zaměstnanci, u kterých byl nastaven Office 365, již využívají rozhraní Office 365.

 

 

Outlook v Office 365

pouze v případě, že již používáte poštu v Office 365, jinak použijte Roundcube

 

https://outlook.office365.com/

 

 

Roundcube

stávající primární rozhraní; od určité doby (léto 2020) budou všechny e-maily doručovány pouze do Office 365

 

https://www.pf.jcu.cz/roundcube/