Symbol PF XV. arteterapeutická konference

Na jubilejní patnácté arteterapeutické konferenci se v pátek 10. 5. 2019 sešly desítky bývalých i současných studentů našeho Ateliéru arteterapie. V pestrém obsahovém zaměření jednotlivých referátů si bylo možné vybrat jak z řady teoretických přednášek, tak i z atraktivních ukázek využití arteterapeutických metod a postupů v praxi.