Symbol PF Zasedání Krajské rady Unie školských asociací

Prostory Pedagogické fakulty se v úterý 8. 1. 2019 staly hostitelem jednání Krajské rady Unie školských asociací – CZESHA. Předmětem jednání byla prezentace Pedagogické fakulty, aktuální problémy ve školství, potřeby středních škol ve vztahu k absolventům PF a výhledy na další roky v oblasti personálního zajištění škol.