Symbol PF Zasloužený úspěch našich germanistů!

Dům zahraniční spolupráce uděloval ve druhém dubnovém týdnu ceny za nejúspěšnější počiny v mezinárodním vzdělávání. V tomto roce se konal čtvrtý ročník prestižní akce, v níž jednotlivé projekty soutěžily v kategoriích inkluze a diverzita, ekologická udržitelnost, digitalizace, participace, flexibilita a inovace a internacionalizace. V kategorii internacionalizace získal cenu náš fakultní projekt Sommerkolleg, který každoročně v letních měsících připravuje, organizuje a s velkou pečlivostí programově realizuje katedra germanistiky s garantkou Mgr. Janou Kusovou, Ph.D. K významnému ocenění gratulujeme a přejeme, aby letošní ročník byl opět skvělý a aby navíc předčil všechny ročníky předcházející!!!

 

Cena DZS 2021 v kategorii internacionalizace