Symbol PF Detail pracovní nabídky

Učitel/ka pro I. stupeň ZŠ

Výuka na málotřídní škole, spojený 2. a 3. ročník (13 dětí), na výchovy ještě 1. ročník (10 dětí). Výuka matematiky podle prof. Hejného, výuka čtení globální metodou, psaní nevázaného písma. Práce pomocí projektových dnů, skupinové práce, činnostní učení, učení venku, práce na celoškolních projektech, maximální snaha o formativní hodnocení. Práce s žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními nejrůznějších stupňů.

 

Organizace:Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Požadavky na vzdělání:Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, nebo i vyšší stupeň s možností celoživotního vzdělávání
Ohodnocení:Tabulkové platy dané platovými tarify, odměny za práci vykonanou nad rámec pracovní doby a pracovních povinností
Benefity:Možnost výuky nestandartními metodami, podpora tvořivosti a kreativity učitele ze strany vedení, vstřícný kolektiv.
Typ pracovního poměru:HPP
Délka pracovního poměru:Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou (min. 2 roky)
Kontaktní osoba:Mgr. Iveta Marušáková - 605745664