Symbol PF Detail pracovní nabídky

Učitel/ka - Český jazyk, Německý jazyk

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jáchymova 478/II, Jindřichův Hradec, nabízí místo učitele/ky předmětů český jazyk – německý jazyk. Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců v rozpočtových organizacích. Pracovní poměr na dobu určitou (§ 23a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) s termínem nástupu 1. září 2022. Místo výkonu práce: pracoviště SOŠ a SOU Jindřichův Hradec. Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději do 24. 6. 2022 na adresu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec, nebo e-mailem na adresu: ruzena.bednarova@sos-jh.cz ( www.sos-jh.cz ). A) Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis (viz zveřejněný vzor přihlášky). B) Přílohy přihlášky jsou: 1. Strukturovaný životopis. 2. Možno i následně vzhledem k časovému prostoru: Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), 3. Originál dokladu o ukončeném základním, středním vzdělání či nejvyšším dosaženém vzdělání, 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů.

 

Organizace:SOŠ a SOU Jáchymova, Jindřichův Hradec
Požadavky na vzdělání:vysokoškolské, dle zákona o pedagogických pracovnících
Ohodnocení:dle platových tabulek pro školství
Benefity:neuvedeno
Typ pracovního poměru:plný úvazek
Délka pracovního poměru:od 01.09.2022
Kontaktní osoba:ruzena.bednarova@sos-jh.cz, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec