Symbol PF Přehled akcí k 70. výročí založení fakulty

Vzkazy našich úspěšných absolventů

Naši absolventi blahopřejí fakultě k 70. narozeninám a vzpomínají na svá studentská léta.

Vánoční koncert

12. 12. 2018

v rámci oslav 70. výročí založení PF JU

Srdce jako symbol

23. 10. – 19. 11. 2018

přednášky, prezentace a vernisáže KVV ke 100. výročí založení ČR a 70. výročí založení fakulty

Disportare 2018

11. 10. – 12. 10. 2018

mezinárodní vědecká konference

Retroškola

od 16. 5. 2018

výstava na katedře společenských věd

Sleva na šelmu

2. 6. – 24. 6. 2018

kolektivní výstava katedry výtvarné výchovy

Děkanský sportovní den Pedagogické fakulty JU

10. 5. 2018

pořádaný k 70. výročí založení PF JU

Studentská inovace praxe

9. 5. 2018

7. ročník studentské odborné soutěže

Úžasné divadlo fyziky

3. 5. 2018

představení Divadla ÚDIF z Brna

Konference pro učitele mateřských škol

20. 4. 2018

s přednáškou MUDr. Františka Koukolíka, DrSc.