Symbol PF Nejnovější zprávy

Cena děkanky Pedagogické fakulty JU

za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání v roce 2018

27. 06. 2019