Symbol PF Nejnovější zprávy

Studium

Přijímací řízení 2022/2023

Harmonogram přijímacích zkoušek 2022/2023 (termíny, místnosti)
 
Opatření děkanky č. 2/2022, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023 (ČJsn-ČJCsn, ČJCsn-RJsn)
 
Přihlášku ke studiu nově akreditovaného doktorského studijního programu Didaktika biologie je možné podat do 31. 5. 2022.
 
Možnost podávání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech Pedagogická psychologie a Educational Psychology byla prodloužena do 31. 5. 2022. Přijímací zkoušky na tyto studijní programy se budou konat 7. 6. 2022 od 13 hodin.
 

11. 05. 2022

Kandidátkou na funkci děkanky Pedagogické fakulty JU pro období 2022–2026 byla zvolena doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Akademický senát Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zvolil na svém zasedání dne 3. května 2022 kandidátkou na funkci děkanky Pedagogické fakulty JU pro období 2022–2026 doc. RNDr. Helenu Koldovou, Ph.D.

04. 05. 2022

Studentská inovace praxe

Výsledky 10. ročníku soutěže

02. 05. 2022

Technická olympiáda zná již svého vítěze!

Naše fakulta se významně podílela na pořádání této skvělé akce!

27. 04. 2022

Děkovný dopis za pomoc na benefiční akci

Katedra výchovy ke zdraví se podílela na cvičebním maratónu na podporu rehabilitace lidí s roztroušenou sklerózou

06. 04. 2022

Prohlášení k vývoji situace na Ukrajině

Prohlášení kolegia rektora JU, prohlášení České konference rektorů

25. 02. 2022

Svět se mění, vzděláváme už „digitální domorodce“. Je tedy potřeba změnit výuku.

Rozhovor s doc. RNDr. Helenou Koldovou, Ph.D. pro magazín vysokých škol Universitas

21. 02. 2022

Studentská inovace praxe

Fotogalerie z 9. ročníku soutěže

04. 05. 2021

„Podle sebe soudím tebe“

Rozhovor PhDr. Dalibora Kučery, Ph.D. pro časopis Téma

28. 04. 2021

Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově

Unikátní, inspirativní, inovativní – taková je nová publikace naší katedry výtvarné výchovy

09. 04. 2021

Cena Miroslava Papáčka

Ocenění děkanky Pedagogické fakulty JU za mimořádný společenský přínos

29. 03. 2021