VÍTKŮV KÁMEN

Zřícenina gotického hradu Vítkův kámen se tyčí vysoko nad okolní krajinou na stejnojmenném kopci (1053 m) na pravém břehu Lipenské přehrady asi 4 km od česko-rakouské hranice.

zřícenina hradu Vítkův kámen
Vítkův kámen založil v polovině 13. století rod Vítkovců jako pohraniční pevnost. Bylo zde také správní středisko nových vesnic zakládaných z obou stran hranice. Začátkem 14. století se hrad stal majetkem Rožmberků, kteří jej v 16. století opevnili a jimžna krátké období patřil až do roku 1611. Ti jej také připojili ke krumlovskému panství.
hradní palác
Hrad byl udržován až do začátku 18. století, poslední úpravy na něm byly provedeny v roce 1725, ale v polovině 18. století byl již opuštěn. Po druhé světové válce, kdy oblast nebyla veřejnosti přístupná, sloužil pohraniční stráži.
Jádrem hradu je obytná hranolová věž k níž přiléhá menší polygonální přístavba. Obvodové hradby jsou doplněny pěti baštami.

zřícenina hradu Vítkův kámen hradní palác

Zřícenina je přístupná po pravém břehu Lipenského jezera z Frýdavy po žluté a červené turistické značce (asi 6 km). Po silnici je možné dojet až do vsi Svatý Tomáš, která se rozkládá asi 200 m pod hradem.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.