MĚSTSKÝ ZNAKBŘEZNICE

Městečko Březnice se rozkládá na toku říčky Vlčavy (na středním a dolním toku zvané Skalice) v Březnické pahorkatině v nadmořské výšce 462 m. Leží asi 17 km severně od městečka Blatná v okrese Příbram.

zámek Březnice
První zmínky o Březnici pocházejí již ze 13. století, kdy tu na místě současného zámku stávala gotická tvrz (někdy se uvádí jako hrad) založená k ochraně Zlaté stezky. Ve 14. století v okolí obce vznikly doly na stříbrnou rudu, díky nimž městečko bohatlo a rostl jeho význam. V roce 1422 byla tvrz, jejíž majitelé podporovali Jana Husa a poté i husitské hnutí, dobyta katolickými vojsky a vypálena. Koncem 15. století pak byla přestavěna na renesanční zámek. V té době se Březnice stala majetkem pánů z Lokšan a začalo pro ni tak období největšího rozvoje.

kostel svatého Ignáce
Nejznámější březnickou památkou je již zmíněný renesanční zámek, nově opravený na přelomu 80. a 90. let dvacátého století, ve kterém je kromě zámeckých expozic také umístěna obrazová galerie Ludvíka Kuby a městské muzeum.
Výraznou dominantou březnického náměstí je původně jezuitský kostel svatého Ignáce. Byl postaven v letech 1642-1650 a je vyzdoben cennými řezbami.
V těsném sousedství náměstí se dochovala významná urbanistická památka - židovská čtvrť (ghetto) se synagogou, zvaná Lokšany, která byla založena roku 1570 Ferdinandem z Lokšan. Čtvrť má vlastní náměstíčko, empírovou radnici a barokní palác rodu z Lokšan.

náměstí radnice na náměstí dům v Lokšanech


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.