Symbol PF Průvodce prváka

 

Další důležité odkazy

Studijní a zkušební řád JU:
https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/studijni-a-zkusebni-rad-ju-v-ceskych-budejovicich

 

Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech:
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/od17-07.php

 

Opatření děkanky č. 10/2018 o etice výzkumu a o etické komisi:
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2018/od18-10.php

 

Harmonogram akademického roku 2019/2020:
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2019/od19-03.php