Symbol PF Ediční činnost

Žadatelé - budoucí autoři z Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích - si budou podávat žádost o financování svého titulu prostřednictvím Návrhového listu. Žadatelé ve formuláři provedou zařazení do příslušné edice:

  1. Pedagogika - práce z oblasti pedagogicko-psychologických věd
  2. Varia (odborné monografie)
  3. Učební texty (práce z oblasti oborových didaktik, skripta, učební a multimediální pomůcky, studentské projekty apod.)

Definice a obsahové zaměření jednotlivých titulů se řídí pravidly Rady pro vědu a výzkum.

Vyplněný formulář v elektronické podobě zašle žadatel na oddělení vědy k rukám Ing. Karolíny Svobodové (svobodova@pf.jcu.cz).

O udělení finanční podpory bude žadatel písemně informován předsedou Ediční rady prof. PhDr. M. Zelenkou, DrSc.
V případě udělení této podpory se bude žadatel řídit pokyny Ediční rady včetně respektování Pravidel pro autory.

Žadatelům bude bezplatně k dispozici publikace D. Pokorná - M. Pokorný Základy redakční práce. České Budějovice, nakl. V. Johanus 2010. ISBN 97880-904247-4-6 (k vyzvednutí na Katedře slovanských jazyků a literatur)

 

Seznam členů Ediční rady PF JU

Pravidla pro autory

Návrhový list knižního titulu

Manuál k vyhledávání citačních ohlasů