Symbol PF Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_16_011 pro Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Název projektu EN: Development of key competences in terms of subject didactics, cross-curricular themes and interdisciplinary relations

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle:

  1. Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů
  2. Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí
  3. Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu

 

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2016

Skutečné datum zahájení: 1. 11. 2016

Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36