Symbol PF Lingua viva 1

Lingua viva 1

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
STUDIE:  
Jarmila DUBOVÁ (Univerzita Palackého)
Umgangssprachliche Imperativformen
8
Petr DVOŘÁK (Jihočeská univerzita)
The Magic of Names in the Novels and Short Stories by Graham Greene
13
Klaus PÖRTL (Universität Mainz)
Análisis de algunas novelas españolas del siglo XX y sus adaptaciones cinematográfica en la época postfranquista
22
Zdeňka MATYUŠOVÁ (Jihočeská univerzita)
Поэтическая самобытность прозы А. П. Чехова
41
Jérôme BOYON (Technická univerzita Liberec)
La mèthode des sèries de François Gouin
50
Pavlína ŠÍMOVÁ (Jihočeská univerzita)
The Transition between Restrictive and Non-restrictive Clauses
56
Miroslav VALEŠ (Technická univerzita Liberec), Antonio PAMIES BELTRAN (Universidad de Granada)
El subjuntivo español y su uso
63
RECENZE:  
Zdena Katreniaková, Zuzana Bohušová: Kapitoly z porovnávacej fonetiky
(Hana Jílková)
81
Óscar García, Helena Zbudilová: Introducción al mundo hispano: España
(Hana Hrubá)
82
Jean Saunders: Cómo crear personajes de ficción
(Helena Zbudilová)
83
INFORMACE O KOLOKVIÍCH, JAZYKOVÝCH KURZECH, LETNÍCH JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH:  
VI. mezinárodní setkání mladých lingvistů v Olomouci (Petra Besedová) 86
Zpráva o konferenci "Výuka němčiny na české škole" (Věra Janíková) 87
El examen DELE, una puerta al nuevo siglo (Luis Jaraquemada) 88
Sen, představa a skutečnost v literatuře (mezinárodní konference, 30. 6. - 2. 7. 2006, Tábor) 89