Symbol PF Lingua viva 2

Lingua viva 2

OBSAH

Helena ZBUDILOVÁ, Zdeňka MATYUŠOVÁ
Slovo úvodem
5
STUDIE:  
Tomáš KÁŇA (Masarykova univerzita):
ZUR PROBLEMATIK EINIGER TSCHECHISCHER ORTSNAMEN IN DEUTSCHEN TEXTEN
7
Cécile BRULEY-MESZAROS (Université Paris 5):
LA VALENCE VERBALE EN FRANÇAIS ET EN POLONAIS : ÉTUDE CONTRASTIVE À DES FINS DIDACTIQUES
20
Jarmila DUBOVÁ (Univerzita Palackého):
WÜRDE + INFINITIV ODER KONJUNKTIV PRÄTERITUM IN DER GESPROCHENEN SPRACHE?
30
Dalibor ZEMAN (VŠE Praha):
WIRTSCHAFTSDEUTSCH ALS MÖGLICHER PROBLEMBEREICH DER GERMANISTIK- AM BEISPIEL FACHSPRACHLICHER PHRASEME
38
Jana VESELÁ (Ostravská univerzita):
LA UNIDAD DEL IDIOMA ESPAÑOL
46
Jana HOFMANNOVÁ (Jihočeská univerzita):
KOMPARATIVE PHRASEOLOGISMEN IM INTRA- UND INTERLINGUALEN VERGLEICH
53
Helena ZBUDILOVÁ (Jihočeská univerzita):
CUENTO ESPAÑOL ACTUAL ENTRE SUEÑOS Y DUERMEVELA
60
Ivica LENČOVÁ (Matej-Bel Universität):
DIE ROLLE DES LITERARISCHEN TEXTES FÜR DIE PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT
68
Hana JÍLKOVÁ (Jihočeská univerzita):
GRUNDCHARAKTERISTIKA DER STIL-EBENE DER GEGENWÄRTIGEN DEUTSCHEN SLOGANS
79
RECENZE:  
Z. Matyušová, I. Lisový: Pansophia Russica illustrata, 1. Abecední průvodce ruskou terminologií 19. - 1. poloviny 20. století. (Lubor Kysučan) 88
H. Zbudilová: Antologie gaučovské literatury (Hedvika Vydrová) 89
INFORMACE O KOLOKVIÍCH, JAZYKOVÝCH KURZECH, LETNÍCH JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH:  
Konference studentských prezentací v cizích jazycích na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (Markéta Flajšhansová, Jana Hofmannová) 91
Sen, imaginace a realita v literatuře - program
(mezinárodní konference, 30. 6. - 2. 7. 2006, České Budějovice)
(Věra Janíková)
92
Examen DELE, más cerca de nuestros estudiantes (Luis Jaraquemada Bueno) 93
Profesorka PhDr. Helena Kurzová, DrSc. jako klasická filoložka a badatelka v oboru indoevropeistiky (Igor Lisový) 93