Symbol PF Lingua viva 6

Lingua viva 6

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
STUDIE - ANGLICKÝ JAZYK  
PATRIK AMBRUS (COMENIUS UNIVERSITY, BRATISLAVA)
WHAT'S WRONG WITH WORDS?
9
ANNA REGINA HELAL (UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA)
AUTHENTIC CONTEXT FOR SECOND-LANGUAGE PRONUNCIATION COURSES: A PANACEA OR A FAD?
14
CHRISTOPHER E. KOY (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
TEACHING MARTIN LUTHER KING'S LAST SPEECH
21
VLASTA NEPIVODOVÁ (MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO)
NOTES ON COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGES
33
ANGELIKA REICHMANN (ESZTERHÁZY KÁROLY COLLEGE - HUNGARY)
AGAINST THE "POWERS OF HORROR" JOHN COWPER POWYS'S WEYMOUTH SANDS (1934)
39
STUDIE - NĚMECKÝ JAZYK  
WERA SVIRIDYUK, NATALIA BORISKO (NATIONALE LINGUISTISCHE UNIVERSITÄT KIEW, UKRAJINE)
ONLINE-SCHREIBKURS FÜR DAF-FERNSTUDIERENDE
52
OLGA VOMÁČKOVÁ (UNIVERZITA PALACKÉHO)
DIE KORRELATION SINGULAR-PLURAL
67
JAROSLAVA VONDRÁŠKOVÁ (SÜDBÖHMISCHE UNIVERSITÄT)
ANFÄNGE DES DEUTSCHEN BANKGEWERBES UND DESSEN FACHSPRACHE
76
RECENZE - INFORMACE - ZPRÁVY  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: DICCIONARIO DEL ESTUDIANTE. Madrid 2005 (Ivo Buzek) 87
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA: DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS. Madrid 2005 (Ivo Buzek) 88
DREAM, IMAGINATION AND REALITY IN LITERATURE (ed. Vránková, K. a Koy., Ch.). České Budějovice 2007 (Martin Procházka) 90
Kol.: TEÓRIA A PRAX PRÍPRAVY UČITEĽOV ANGLICKÉHO JAZYKA. Banská Bystrica 2007 (Alena Smiešková) 91
FÜRST, RENÉE CHRISTINE: DEUTSCH(E) IN SÜDMÄHREN. HISTORISCHER HINTERGRUND; AKTUELLE SITUATION UND DIALEKTALE MERKMALE. Wien 2006 (Dalibor Zeman) 92
NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI STUDENTSKÝCH PREZENTACÍ NA JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZAZNĚLA ČESTINA POPRVÉ JAKO CIZÍ JAZYK (Markéta Flajšhansová, Janka Kalousová, Jana Hofmannová) 95