Symbol PF Lingua viva 8

Lingua viva 8

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
STUDIE - ANGLICKÝ JAZYK  
SVĚTLANA HANUŠOVÁ (MASARYK UNIVERSITY)
FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING AT AN EARLY AGE
9
LENKA HESSOVÁ (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
ROLE CÍLOVÉ KULTURY VE VÝUCE ANGLIČTINY
17
JANA JAVORČÍKOVÁ (MATEJ BEL UNIVERSITY)
THE ANGRY YOUNG MEN - THE STORY OF A CONFORMIST REVOLT
24
ALOJZ KENÍŽ (UNIVERZITA KOMENSKÉHO)
MEMORY IN THE PROCESS OF INTERPRETING
33
VLASTA KUČIŠ (UNIVERZITA MARIBOR)
MULTILINGUAL COMMUNICATION POLICY AND EU TRANSLATION TOOLS (THE CASE OF CROATIA)
38
ELIŠKA SLÁMOVÁ (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
ANGLICIZMY V ČESKÉ A RUSKÉ FINANČNÍ PUBLICISTICE
49
STUDIE - FRANCOUZSKÝ JAZYK  
KVĚTA KUNEŠOVÁ (UNIVERSITÉ HRADEC KRÁLOVÉ)
L'UNIVERS DE DANIEL PENNAC
58
STUDIE - NĚMECKÝ JAZYK  
ALENA ĎURICOVÁ (MATEJ-BEL-UNIVERSITÄT BANSKÁ BYSTRICA)
PRAXIS- UND LERNERORIENTIERTES ÜBERSETZUNGSTUDIUM
67
STUDIE - ŠPANĚLSKÝ JAZYK  
HELENA ZBUDILOVÁ (UNIVERSIDAD DE BOHEMIA DEL SUR)
LA LITERATURA EN EL AULA DE UNA LENGUA EXTRANJERA
73
RECENZE - INFORMACE - ZPRÁVY  
ANDRÁŠOVÁ, H., PODEPŘELOVÁ, A. a kol.: NA CESTĚ ZA ČEŠTINOU.
Praha, Nakladatelství Klett 2008, 183 s. + CD. (Hana Jílková)
84
ZAHRÁDKA, M.: RUSKÁ LITERATURA XIX. STOLETÍ V KONTEXTU EVROPSKÝCH LITERATUR (OSOBNOSTI A DIALOG LITERATUR).
Olomouc, 2005, 280 stran (Zdeňka Matyušová)
85
BÁZLIK, M., AMBRUS, P.: A GRAMMAR OF LEGAL ENGLISH
Iura Edition, Bratislava 2008, 204 s. (Alena Štulajterová)
86
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ASOCIACE UČITELŮ ANGLIČTINY ČESKÉ REPUBLIKY (ATECR) S NÁZVEM ENGLISH FOR LIFE POPRVÉ ORGANIZOVANÁ PEDAGOGICKOU FAKULTOU JIHOČESKÉ UNIVERZITY (Petr Dvořák) 87
POZVÁNKA NA SETKÁNÍ HISPANISTŮ/ENCUENTRO DE HISPANISTAS 89