Symbol PF Lingua viva 9

Lingua viva 9

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
STUDIE - ANGLICKÝ JAZYK  
EVA HOMOLOVÁ (UNIVERZITA MATEJA BELA, BANSKÁ BYSTRICA)
GENDER BALANCED ELT TEXTBOOKS - MYTH OR REALITY?
9
HELENA VLADAŘOVÁ (UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM)
PARADOXICAL POSITIVES OF THE OBSERVER'S PARADOX IN WORKPLACE DISCOURSE
17
STUDIE - FRANCOUZSKÝ JAZYK  
HANA KYLOUŠKOVÁ (UNIVERSITÉ MASARYK)
LECTURE PAR SEQUENCES AVEC DES ACTIVITES DE PRELECTURE
28
STUDIE - ITALSKÝ JAZYK  
ROMAN SEHNAL (EKONOMICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA)
ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA TIPOLOGIA DEI NEOLOGISMI ITALIANI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'INFLUENZA DEI FORESTIERISMI
36
STUDIE - NĚMECKÝ JAZYK  
JARMILA DUBOVÁ (UNIVERZITA PALACKÉHO)
DIE VERWENDUNG VON "ZUMAL"
44
ALENA ĎURICOVÁ (MATEJ-BEL-UNIVERSITÄT BANSKÁ BYSTRICA)
ÜBERLEGUNGEN ZUM GEBRAUCH UND ZUR ÜBERSETZUNG VON EIGENAMEN IN DEN GERICHTSTEXTEN
49
VĚRA JANÍKOVÁ (MASARYKOVA UNIVERZITA)
FREMDSPRACHLICHE LEHRWERKE UND LERNSCHWACHE SCHÜLER
56
ĽUBOMÍRA MORAVCOVÁ (SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA)
LMS MOODLE IM FREMDSPRACHLICHENUNTERRICHT AN DER SLOWAKISCHEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN UNIVERSITÄT IN NITRA
65
STUDIE - ŠPANĚLSKÝ JAZYK  
ALFREDO RODRÍGUEZ LÓPEZ-VÁZQUEZ (UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA)
LA TRADUCCIÓN DE LOS CLÁSICOS ESPAÑOLES: ENTORNOS CULTURALES Y PERSPECTIVAS DIDÁCTICAS
71
RECENZE - INFORMACE - ZPRÁVY  
KUSOVÁ, J.: KOOPERATIVE SPRACHWISSENSCHAFTLICHE KONFERENZ DER SÜDBÖHMISCHEN UNIVERSITÄT UND DER UNIVERSITÄT AUGSBURG (22. - 24. MAI 2009 88
ZEMAN, D., NEČASOVÁ, P., HADWIGER, J.: I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MLADÝCH GERMANISTŮ V PRAZE 89