Symbol PF Lingua viva 10

Lingua viva 10

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ
Slovo úvodem
5
STUDIE - ANGLICKÝ JAZYK  
VLASTA NEPIVODOVÁ (MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO)
DEVELOPING PROFICIENCY IN ENGLISH FOR NON-SPECIALISTS
9
STUDIE - FRANCOUZSKÝ JAZYK  
MICHEL VERGNE (UNIVERSITÉ DE BARI)
LA SITUATION DE MÉDIATION DANS L'APRENTISSAGE D'UNE LANGUE
15
STUDIE - ITALSKÝ JAZYK  
NICOLA CARDIA (UNIVERSITÀ COMENIUS DI BRATISLAVA)
PIER PAOLO PASOLINI E «LA NUOVA QUESTIONE DELLA LINGUA»
31
ZORA JAČOVÁ (UNIVERSITÀ COMENIUS DI BRATISLAVA)
STRUTTURE TESTUALI DEL LINGUAGGIO DELLA STAMPA
40
STUDIE - NĚMECKÝ JAZYK  
JANA HOFFMANOVÁ (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
ES IST GEHUPFT WIE GESPRUNGEN - PRAŠŤ JAKO UHOĎ - ODER VON DER ÄQUIVALENZ IN DER PHRASEOLOGIE DES ÖSTERREICHISCHEM DEUTSCH UND DES TSCHECHISCHEN
50
RECENZE - INFORMACE - ZPRÁVY  
BUZEK, I.: TORRENS ÁLVAREZ, Ma JESÚS: EVOLUCIÓN E HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. MADRID 2007 61
PEŠKOVÁ, K., TAUŠOVÁ, K., ŽURMANOVÁ, B.: KONFERENCE - GUTER DEUTSCHUNTERRICHT - KVALITNÍ VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA 64
KRÁLOVÁ, J.: ALBALADEJO MARTÍNEZ, J.A.; GALLEGO, D.; TOLOSA M. LA DIDÁCTICA DE LE TRADUCCIÓN EN EUROPA E HISPANOAMÉRICA. ALICANTE 2007 66
MATYUŠOVÁ, Z.: SLAVISTICKÁ KONFERENCE V MINSKU - СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ: АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 68
ZBUDILOVÁ, H.: LITERÁRNÍ PAMĚŤ A KULTURNÍ IDENTITA. OSM STUDIÍ PRO ANNU HOUSKOVOU. PRAHA, TORST 2008 70
ZBUDILOVÁ, H.: VÁCLAV ČERNÝ: STUDIE O ŠPANĚLSKÉ LITERATUŘE. PRAHA, CHERM 2008 72
ZEMAN, D,: MUHR, R.: ÖSTERREICHISCHES AUSSPRACHEWÖRTERBUCH. ÖSTERREICHISCHE AUSSPRACHEDATENBANK. FRANKFURT AM MAIN 2007 75