Symbol PF Lingua viva 11

Lingua viva 11

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE - ANGLICKÝ JAZYK  
LADA KLÍMOVÁ (JAZYKOVÉ CENTRUM JU ČESKÉ BUDĚJOVICE)
ODBORNÝ PŘEKLAD VE VÝUCE ANGLIČTINY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH NEFILOLOGICKÉHO ZAMĚŘENÍ
9
   
STUDIE - FRANCOUZSKÝ JAZYK  
ELENA BARANOVÁ (UNIVERSITÉ MATEJ BEL, BANSKÁ BYSTRICA)
MAJUSCULE COMME MARQUE DE COURTOISIE DANS LES SUBSTANTIFS MADAME, MADEMOISELLE, MONSIEUR
16
ANNA BUTAŠOVÁ (UNIVERSITÉ COMENIUS DE BRATISLAVA)
JURAJ BUTAŠ (UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE RUŽOMBEROK)
RÉALITÉS ET PROJET DE RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES (6-15 ANS): ÉLÉMENTS DE COMPARAISON
25
ZUZANA RAKOVÁ (UNIVERSITÉ MASARYK DE BRNO)
LA SITUATION ACTUELLE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
36
   
STUDIE - NĚMECKÝ JAZYK  
LÍVIA ADAMCOVÁ (EKONOMICKÁ UNIVERZITA, BRATISLAVA)
DIE PLURIZENTRIZITÄT DES DEUTSCHEN UND ANDERE AKTUELLE SCHWERPUNKTE IN DER AUSLANDSGERMANISTIK
47
VĚRA JANÍKOVÁ (MASARYKOVA UNIVERZITA)
ZU NEUROWISSENSCHAFTEN IM FREMDSPRACHENLERNEN UND FREMDSPRACHENLEHREN
55
DALIBOR ZEMAN (UNIVERZITA KARLOVA)
EINIGE BEMERKUNGEN ZUM ÖSTERREICHISCHEN DEUTSCH AUF LEXIKALISCHER EBENE: TENDENZEN UND PERSPEKTIVEN IM WANDELNDEN EUROPÄISCHEN KONTEXT
63
   
RECENZE - INFORMACE - ZPRÁVY  
BUZEK, I.: ÁGUILA ESCOBAR, GONZALO: LOS DICCIONARIOS ELECTRÓNICOS DEL ESPAÑOL. MADRID, ARCO/LIBROS 2009 77
HOMOLOVÁ, E., JESENSKÁ, P.: JAZYKOVÁ SITUÁCIA NA SLOVENSKU V KONTEXTE EÚ S OHĽADOM NA ANGLICIZMY V SLOVENSKEJ DENNEJ TLAČI (2007) 79
SLÁMOVÁ, E.: ... DO STARÉ DOBRÉ ANGLIE - JAK (NE)UČIT 80