Symbol PF Lingua viva 14

Lingua viva 14

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE - ANGLICKÝ JAZYK  
FRANTIŠEK TŮMA (TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI)
EFFECTS OF ONLINE DISCUSSION TASKS ON ACCURACY AND LANGUAGE FUNCTIONS COMPLEXITY
9
DAVID WEBER (MASARYK UNIVERSITY)
SLOVAGLISH AND THE LINGUA FRANCA CORE
22
   
STUDIE - FRANCOUZSKÝ JAZYK  
FRYNI KAKOYIANNI DOA (DÉPARTEMENT D'ÉTUDES FRANÇAISES ET DE LANGUES VIVANTESUNIVERSITÉ DE CHYPRE)
VERS UNE ORALISATION OPTIMALE DU TEXTE ICONIQUE EN FLE
29
   
STUDIE - RUSKÝ JAZYK  
ELENA VASILYEVA (UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ)
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ МЕТОД В ОБУЧЕНИИ РКИ (РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО)
41
   
STUDIE - ŠPANĚLSKÝ JAZYK  
JANA VESELÁ (UNIVERSIDAD DE OSTRAVA)
ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS VERBOS PRONOMINALES EN EL ESPAÑOL ACTUAL
51
   
RECENZE - INFORMACE - ZPRÁVY  
ČERNÝ, M.: NEKVAPIL, J., SLOBODA, M., WAGNER, P.: MNOHOJAZYČNOST V ČESKÉ REPUBLICE. ZÁKLADNÍ INFORMACE. Praha, NLN 2009 69
KNIAZKOVA, V., ADAMOVÁ, L.: PO STOPÁCH SLOVANOV V NESLOVANSKÝCH KRAJINÁCH 71
KREJČOVÁ, E.: PROBLEMATIKA VÝUKY JAZYKŮ U NEFILOLOGICKÝCH OBORŮ V TERCIÁLNÍ SFÉŘE 72
RYNEŠOVÁ, M.: KLAUS R. WALTER: EIN BÖHMISCHER LAUSBUB Berlin/Bonn: Westkreuz-Verlag 2011 75
SLÁMOVÁ, E.: HRA S POJMY VERSUS DOJMY ..., ANEB: JAK SE PLNÍ POŽADAVEK "ODBORNOSTI" PŘI ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z CIZÍHO JAZYKA U STUDENTŮ - NEFILOLOGŮ? 76
ZBUDILOVÁ, H.: CARRIÈRE, J.-C., ECO, U.: KNIH SE JEN TAK NEZBAVÍME (ROZHOVOR VEDL JEAN-PHILLIPPE DE TONNAC) Praha, Argo 2010 79
ZBUDILOVÁ, H.: MARUŠÁK, R.: LITERATURA V AKCI. METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY PŘI PRÁCI S UMĚLECKOU LITERATUROU Praha, AMU 2010 80