Symbol PF Lingua viva 19

Lingua viva 19

 

 

Lingua viva 19 - elektronická verze (.pdf)

 

 

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE - ANGLICKÝ JAZYK  
JARMILA KROUPOVÁ, HALKA ČAPKOVÁ, KATEŘINA YOUNG (THE UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE)
AN ANALYSIS OF MULTIPLE-CHOICE ITEMS IN ACHIEVEMENT TESTS - PART 1
9
MILICA LACÍKOVÁ SERDULOVÁ (UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA)
PRINCÍPY PROJEKTOVANIA A VYHODNOCOVANIA VYSOKOŠKOLSKÉHO KURZU ODBORNEJ ANGLIČTINY
17
HELENA LUSTOVÁ (INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND BUSINESS IN ČESKÉ BUDĚJOVICE)
WHEN A CHILD SHOULD LEARN ANOTHER LANGUAGE
28
   
STUDIE - ITALSKÝ JAZYK  
ZORA JAČOVÁ (UNIVERSITÀ COMENIUS DI BRATISLAVA)
IL LINGUAGGIO DIGITALE E LA RETORICA POLITICA SUL WEB
36
   
STUDIE - RUSKÝ JAZYK - ČESKÝ JAZYK - SLOVENSKÝ JAZYK  
MARINA KOTOVA (PETROHRADSKÁ UNIVERZITA)
K OTÁZCE VYMEZENÍ RUSKO-ČESKO-SLOVENSKÉHO PAREMIOLOGICKÉHO JÁDRA
45
   
RECENZE - INFORMACE - ZPRÁVY  
JESENSKÁ, P.: KOLEČÁNI-LENČOVÁ, I. - DAŇOVÁ, M. - MÜLLER, CH. J. - TUHÁRSKA, Z.: CVIČEBNICA NEMECKÉHO JAZYKA GRAMATIK KARUSSELL. MATURITA Z NEMČINY. Bratislava 2011 57
JESENSKÁ, P.: HOMOLOVÁ, E. - ŠTULRAJTEROVÁ, M.: DIDAKTIKA ANGLICKÉHO JAZYKA V OTÁZKACH A ODPOVEDIACH. Banská Bystrica 2013 59
MATYUŠOVÁ, Z.: АНДРУНИК, А.: КОНФЛИКТОЛОГИЯ. Министерство образования и науки Российской Федерации. Рермь 2013 61
MLČOCH, J.: SAWICKI, P.: POLSKA-HISZPANIA, HISPANIA-POLSKA. POSZERZANIE HORYZONTÓW. Wroclav 2013 63
NOSKOVÁ, M.: ŠTÍCHA, F. a kol.: AKADEMICKÁ GRAMATIKA SPISOVNÉ ČEŠTINY. Praha 2013 68