Symbol PF Lingua viva 20

Lingua viva 20

 

 

Lingua viva 20 - elektronická verze (.pdf)

 

 

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE - ANGLICKÝ JAZYK  
JARMILA KROUPOVÁ, HALKA ČAPKOVÁ, KATEŘINA YOUNG (THE UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE)
AN ANALYSIS OF MULTIPLE-CHOICE ITEMS IN ACHIEVEMENT TESTS - PART 2
9
CHRISTOPHER KOY (UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA)
CONFRONTING INTOLERANCE IN POST-CONFLICT KOSOVO THROUGH LITERARY FICTION
17
KAMILA VRÁNKOVÁ (JIHOČESKÁ UNIVERZITA ČESKÉ BUDĚJOVICE)
ÚVAHY O ROMÁNU JEAN RHYSOVÉ ŠIRÉ SARGASOVÉ MOŘE
30
   
STUDIE – NĚMECKÝ JAZYK  
JANA HOFMANNOVÁ (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
NUMERALIEN ALS PHRASEOLOGISCHE KOMPONENTENIM DEUTSCHEN UND IM TSCHECHISCHEN AM BEISPIEL DES NUMERALES SIEBEN
37
ZDENĚK VÁVRA (ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA)
SUFFIXOIDE IN UMWELTORIENTIERTEN TEXTEN - IMPLIKATIONEN FÜR DIE ÜBERSETZUNGSDIDAKTIK
50
   
RECENZE - INFORMACE - ZPRÁVY  
ЧЕРНЫШЕНКО, Д. Ю.: ЗАМЕТКА О ВЫСТАВКЕ ПОСВЯЩЕННОЙ ЛЮБОРУ НИДЕРЛЕ, РАН, Санкт-Петербург 61
FIALOVÁ, I.: LLEDÓ CUNILL, E.: CAMBIO LINGÜÍSTICO Y PRENSA. PROBLEMAS, RECURSOS Y PERSPECTIVAS. Barcelona, Laertes 2013 64
JESENSKÁ, P.: BEDNÁROVÁ-GIBOVÁ, K.: THE ENGLISH LANGUAGE THROUGH THE PRISM OF THE CENTURIES. Prešov: FF Prešovskej univerzity 2014 66
ZBUDILOVÁ, H.: ČERNÁ, O.: ČTENÍ NENÍ ŽÁDNÁ NUDA. NÁMĚTY K ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A RADOSTI ZE ČTENÍ. Praha, Portál 2014 69
ZBUDILOVÁ, H.: LEPILOVÁ, K.: CESTY KE ČTENÁŘSTVÍ. VYPRÁVĚJTE SI S NÁMI. Brno, Edika 2014 71
ZEMAN, D.: EBNER, Jakob: DUDEN – ÖSTERREICHISCHES DEUTSCH. EINE EINFÜHRUNG VON JAKOB EBNER. Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich, Dudenverlag 2008 73