Symbol PF Lingua viva 22

Lingua viva 22

 

 

Lingua viva 22 - elektronická verze (.pdf)

 

 

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE - ANGLICKÝ JAZYK  
LENKA HESSOVÁ (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
THE LONDON EXPERIENCE
9
DENISA ŠULOVSKÁ (DEPARTMENT OF LANGUAGES, FACULTY OF PHILOSOPHY, COMENIUS UNIVERSITY)
WHEN THERE IS NO ESP TEXTBOOK TO MATCH STUDENTS’ NEEDS
21
   
STUDIE – ČESKÝ JAZYK  
MICHAELA KŘIVANCOVÁ (PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY)
ČERTOVSKÝ GULÁŠ - DRUHÁ ČÁST (OBRAZ ČERTA V ČESKÉ FRAZEOLOGII)
34
   
STUDIE – FRANCOUZSKÝ JAZYK  
IVA DEDKOVÁ, IRENA FIALOVÁ (UNIVERSITÉ D’OSTRAVA)
PROBLÈMES D’INTERFÉRENCES LINGUISTIQUES ENTRE LE FRANÇAIS ET L’ESPAGNOL PAR LES LOCUTEURS TCHÈQUES
46
   
STUDIE – ŠPANĚLSKÝ JAZYK  
ALFREDO RODRÍGUEZ LÓPEZ-VÁZQUEZ (UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA)
METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y LITERATURA: EL APRENDIZAJE DE LOS MUNDOS POSIBLES II
59
   
RECENZE - INFORMACE - ZPRÁVY  
HOMOLOVÁ, E.: JESENSKÁ, P.: SELECTED TOPICS ON ENGLISH WORD-FORMATION. BANSKÁ BYSTRICA: BELIANUM, 2015 73
МАТЫУШОВА, З.: РАССУЖДЕНИЯ ОБ АРГУМЕНТАХ ФОРМЫ ЧЕРВІНСЬКА, ОЛЬГА: АРГУМЕНТИ ФОРМИ. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. ЧЕРНІВЕЦКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА. ЧЕРНІВЦІ, 2015 76
ODSTRČILOVÁ, M.: ZUR GI-FORTBILDUNG FÜR DEUTSCHLEHRER IN DEUTSCHLAND MIT SCHWERPUNKT AUF SDU 79