Symbol PF Lingua viva 23

Lingua viva 23

 

 

Lingua viva 23 - elektronická verze (.pdf)

 

 

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE - ANGLICKÝ JAZYK  
HALKA ČAPKOVÁ, JARMILA KROUPOVÁ (UNIVERSITY OF ECONOMICS)
THE OPTIMAL NUMBER OF OPTIONS IN MULTIPLE TESTS OF ECONOMIC ENGLISH
9
KAMILA VRÁNKOVÁ (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
FROM EMOTION TO INTERPRETATION: EDMUND BURKE´S SUBLIME AND THE ENGLISH GOTHIC NOVEL
19
   
STUDIE – NĚMECKÝ JAZYK  
HANA ANDRÁŠOVÁ (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
ZUR STELLUNG DES ENGLISCHEN IM DEUTSCHUNTERRICHT AM BEISPIEL DES WORTSCHATZES
30
VĚRA JANÍKOVÁ (MASARYK-UNIVERSITÄT, BRNO)
SPRACHENPORTRÄTS ALS MITTEL, IM UNTERRICHT DEUTSCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE DIE (LERN)MOTIVATION ZU ERHÖHEN
40
JANA KUSOVÁ (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
BELEBTHEIT IM DEUTSCHEN UND TSCHECHISCHEN
55
   
MARGINÁLIE - RECENZE - INFORMACE  
JUDINA, J.: XLV. MEZINÁRODNÍ FILOLOGICKÁ KONFERENCE V PETROHRADĚ 69
NOSKOVÁ, M.: VLADIMÍR PETKEVIČ, ANA ADAMOVIČOVÁ, VÁCLAV CVRČEK (eds.): RADOST Z JAZYKŮ PRAHA, 2015 73
RYNEŠOVÁ, M.: WALTER, K. R.: BÖHMISCHE FREUNDE BERLIN/BONN, WESTKREUZ-VERLAG 2013 76
ZBUDILOVÁ, H.: DOLÁKOVÁ, S.: UMÍTE TO S POHÁDKOU? PRÁCE S PŘÍBĚHY V MŠ A ZŠ. Praha, Portál 2015 77
ZBUDILOVÁ, H.: GEJGUŠOVÁ, I.: ČTENÁŘSTVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Praha, Portál 2015 78