Symbol PF Lingua viva 24

Lingua viva 24

 

 

Lingua viva 24 - elektronická verze (.pdf)

 

 

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE – ANGLICKÝ JAZYK  
HANA PAŠKOVÁ, ELEONÓRA ZSAPKOVÁ (UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA, FACULTY OF APPLIED LANGUAGES)
IMPORTANCE OF STUDENTS' FEEDBACK FOR THE EFFECTIVENESS OF BUSINESS ENGLISH COURSES
9
ALICE SUKDOLOVÁ (UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA)
THE ROLE OF NATURAL ELEMENTS IN SPACE OF VICTORIAN NOVELS
24
LIBUŠE TURINSKÁ (INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND BUSINESS IN ČESKÉ BUDĚJOVICE)
LARGE CLASSES IN TEACHING ESL – A CASE STUDY
34
   
STUDIE – ČESKÝ JAZYK – ŠPANĚLSKÝ JAZYK  
HELENA ZBUDILOVÁ (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
LITERÁRNÍ TEXT JAKO SOUČÁST VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ
43
   
RECENZE – INFORMACE – ZPRÁVY  
BETÁKOVÁ, L. – ZELENKA, M.: MEZINÁRODNÍ KONFERENCE JAZYKOVÉ POLITICE V EVROPSKÉ UNII 57
KOY, CH. E.: PAVLÍNA FLAJŠAROVÁ: DIASPORA IN THE FICTION OF ANDREA LEVY. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 59
ŠIMKOVÁ, I.: BINTEROVÁ, H. – HAŠEK, R. – KARVÁNKOVÁ, P. – PECH, P. – PETRÁŠKOVÁ, V.: KLÍČOVÉ KOMPETENCE A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016 63
ZELENKOVÁ, A.: LIČKO, R.: FROM HOLBEIN TO HOCKNEY. BRITISH SOCIETY IN PAINTING FOR STUDENTS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE. Banská Bystrica, Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici Belianum 2015 65