Symbol PF Lingua viva 26

Lingua viva 26

 

 

Lingua viva 26 - elektronická verze (.pdf)

 

 

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE – ČESKÝ JAZYK  
KATEŘINA DRSKOVÁ (JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)
POJETÍ TESTOVÁNÍ FILOLOGICKÝCH KOMPETENCÍ V MATEŘSKÉM JAZYKU U FRANCOUZSKÉ STÁTNÍ MATURITY
9
   
STUDIE – NĚMECKÝ JAZYK  
VĚRA JANÍKOVÁ – PAVLA MAREČKOVÁ (PÄDAGOGISCHE FAKULTÄT DER MASARYK-UNIVERSITÄT, BRNO)
SPRACHSTANDSBEOBACHTUNG IM DaF-UNTERRICHT: EIN FORSCHUNGSBERICHT
21
   
STUDIE – RUSKÝ JAZYK  
БОЛДЫРЕВА А.Н. (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОМАНЕ ЛИБУШЕ МОНИКОВОЙ «DIE FASSADE» («ФАСАД»)
35
   
STUDIE – ŠPANĚLSKÝ JAZYK  
IRENA FIALOVÁ – JANA VESELÁ (OSTRAVSKÁ UNIVERZITA)
LA ORTOTIPOGRAFÍA EN EL LENGUAJE DE FACEBOOK
44
   
RECENZE – INFORMACE – ZPRÁVY  
БОЕВА, Н. Е.: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ «ИЗДАНИЯ, ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ СПЕЦФОНДА, В СЛАВЯНСКОМ ФОНДЕ БАН» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СПБГУ 2017 - ПРЕЗЕНТАЦИЯ В БИБЛИОТЕКЕ АКАДЕМИИ НАУК В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ 59
DVOŘÁKOVÁ, K.: BETÁKOVÁ, L., HOMOLOVÁ, E.,ŠTULRAJTEROVÁ, M.: MODERNÍ DIDAKTIKA ANGLICKÉHO JAZYKA V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. Praha, Wolters Kluwer ČR, a.s. 2017 62
КОТОВА, M. – ЛОРРЕЙН, O.: KAMENÁROVÁ, R., TICHÁ, H., ŠPANOVÁ, E., IVORÍKOVÁ, H., KLESCHTOVÁ, Z., MOŠAŤOVÁ, M.: KRÍŽOMKRÁŽOM. SLOVENČINA A1. Bratislava, Studia Academica Slovaca 2007; KAMENÁROVÁ, R., ŠPANOVÁ, E., IVORÍKOVÁ, H., BALŠÍNKOVÁ, D., KLESCHTOVÁ, Z., MOŠAŤOVÁ, M., TICHÁ, H.: KRÍŽOM-KRÁŽOM. SLOVENČINA A2. Bratislava, Studia Academica Slovaca 2012; IVORÍKOVÁ, H., ŠPANOVÁ, E., KAMENÁROVÁ, R., MOŠAŤOVÁ, M., KLESCHTOVÁ, Z., TICHÁ, H.: KRÍŽOM-KRÁŽOM. SLOVENČINA. CVIČEBNICA A1+A2. Bratislava, Studia Academica Slovaca 2015; KAMENÁROVÁ, R., GABRÍKOVÁ, A., IVORÍKOVÁ, H., ŠPANOVÁ, E., MOŠAŤOVÁ, M., BALŠÍNKOVÁ, D., KLESCHTOVÁ, Z.: KRÍŽOM-KRÁŽOM. SLOVENČINA B1. Bratislava, Studia Academica Slovaca 2011; GABRÍKOVÁ, A., KAMENÁROVÁ, R., MOŠAŤOVÁ, M., IVORÍKOVÁ, H., ŠPANOVÁ, E., TICHÁ, H.: KRÍŽOM-KRÁŽOM. SLOVENČINA B2. Bratislava, Studia Academica Slovaca 2014 63
KŘIVANCOVÁ, M.: JANEČKA, M.: S. K. ŠAUMJAN. SÉMIOTICKÉ POJETÍ GRAMATIKY. České Budějovice, Episteme 2017 68
MATUROVÁ, M.: LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PO ŠESTADVACÁTÉ 70
ЗИМОНИ-КАЛИНИНА, И.: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОЛЛОКВИУМ ПО ПОСЛОВИЦАМ (ICP), 5-12. 11.2017, ТАВИРА, ПОPТУГАЛИЯ 71