Symbol PF Lingua viva 30

Lingua viva 30

 

 

Lingua viva 30 – elektronická verze (.pdf)

 

 

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE – ANGLICKÝ JAZYK  
EVA HOMOLOVÁ (UNIVERZITA MATEJA BELA, BANSKÁ BYSTRICA)
PEDAGOGICKÝ RÁMEC JAZYKOVEJ EDUKÁCIE SENIOROV
9
VLADIMÍRA JEŽDÍKOVÁ (UNIVERSITY OF HRADEC KRÁLOVÉ)
THE CONJUNCT NONETHELESS IN PARALLEL CORPORA OF ENGLISHAND CZECH FICTION
16
   
STUDIE – ČESKÝ JAZYK  
MARTIN SCHACHERL, LADISLAVA WHITCROFT (JIHOČESKÁ UNIVERZITA)
AKČNÍ VÝZKUM NA ŠKOLÁCH: ČTENÁŘSKÉ STRATEGIE NA ŠKOLÁCH V JIHOČESKÉM KRAJI
27
   
STUDIE – FRANCOUZSKÝ JAZYK  
DAGMAR KOLÁŘÍKOVÁ (UNIVERSITÉ DE BOHÊME DE L’OUEST)
À PROPOS DES FORMATIONS NÉOLOGIQUES CONSTRUITES SUR LA BASE D’UN NOM PROPRE
36
   
STUDIE – SLOVENSKÝ JAZYK  
RENÁTA PAVLOVÁ – JÁN GALLIK (JAZYKOVÉ CENTRUM, FF UKF, NITRA, ÚSTAV STREDOERUÓPSKYH JAZYKOV A KULTÚR, FAKULTA STREDOERÓPSKYCH ŠTÚDIÍ, UKF NITRA)
DIAGNOSTIKOVANIE ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
48
   
RECENZE – INFORMACE – ZPRÁVY  
BETÁKOVÁ, L.: HOMOLOVÁ, E., VAŠAŠOVÁ, Z., RENATA VAJDIČKOVÁ, R.:TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ JAZYKOVEJ EDUKÁCIE SENIOROV. Belianum, UMB, Banská Bystrica 2019 61
POSPÍŠIL, I.: SULTANOVSKÁ ČTENÍ: VĚDECKÉ A METODICKÉ SBORNÍKY Z IVANO-FRANKIVSKA. Sultanivski čytannja (2010-2018). Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny, Prykarpatskyj nacionaľnyj universytet im. Vasylja Stefanyka, Instytut filologiji 63
ZBUDILOVÁ, H.: SIEGLOVÁ, D.: KONEC ŠKOLNÍ NUDY. DIDAKTICKÉ METODY PRO 21. STOLETÍ. Grada, Praha 2019 64
ZBUDILOVÁ, H.: WOLFOVÁ, M.: ČTENÁŘI, VRAŤ SE. MOZEK A ČTENÍ V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ., Host, Brno 2020 68