Symbol PF Lingua viva 33

Lingua viva 33

 

 

Lingua viva 33 – elektronická verze (.pdf)

 

 

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE – ANGLICKÝ JAZYK  
ZUZANA VOGELOVÁ – ZDENKA GADUŠOVÁ (UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE)
STRATÉGIE ČÍTANIA S POROZUMENÍM V ANGLICKOM JAZYKU AKO PODPORA ŽIAKOV S DYSLEXIOU
9
   
STUDIE – FRANCOUZSKÝ JAZYK  
DAGMAR KOLÁŘÍKOVÁ (UNIVERSITÉ DE BOHÊME DE l’OUEST)
L’ANALYSE DES MOTS SUFFIXÉS EN -ISME/-ISTE NOUVELLEMENT ENTRÉS DANS LES DICTIONNAIRES
25
   
STUDIE – NĚMECKÝ JAZYK  
JIŘÍ KOHOUT, MICHAELA PEŠKOVÁ, EVA SKOPEČKOVÁ, MICHAELA VOLTROVÁ (WESTBÖHMISCHE UNIVERSITÄT IN PILSEN)
ZUR WAHRNEHMUNG DER KOMMUNIKATIVEN KOMPETENZ DURCH LEHRAMTSSTUDIERENDE
37
SVETLANA STANČEKOVÁ, ERZSÉBET SZABÓ (UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE)
VNÍMANIE NEÚSPECHU ŽIAKOV PRI PRÁCI S TEXTOM V NEMECKOM JAZYKU
51
   
STUDIE – SLOVENSKÝ A MAĎARSKÝ JAZYK  
VIKTÓRIA GERGELYOVÁ, ILDIKÓ VANČO, ISTVÁN KOZMÁCS (UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZÓFA V NITRE)
NEDOSTATKY V ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI ŽIAKOV ŠTVRTÉHO A SIEDMEHO ROČNÍKA
64
   
RECENZE – INFORMACE – ZPRÁVY  
HONOVÁ, Z.: DANIEL VOJTEK: PREKLAD GRAMATICKEJ TERMINOLÓGIE (NA MATERIÁLI FRANCÚZŠTINY A SLOVENČINY). Prešovská univerzita, Prešov, 2020 75
JESENSKÁ, P.: ŠTULAJTEROVÁ, A.:LINGUISTIC AMBIGUITY IN ENGLISH HUMOROUS DISCOURSE. Banská Bystrica 2020 76
MALÁ, E.: JAKUB ABSOLON – DAŠA MUNKOVÁ – KATARÍNA WELNITZOVÁ: MACHINE TRANSLATION: TRANSLATION OF THE FUTURE? MACHINE TRANSLATION IN THE CONTEXT OF THE SLOVAK LANGUAGE. Praha 2018 78
NOSKOVÁ, M.: VONDROVÁ, N. a kol.: MATEMATICKÁ SLOVNÍ ÚLOHA: MEZI MATEMATIKOU, JAZYKEM A PSYCHOLOGIÍ. Praha, Karolinum 2019 79
ŠAFRANKO, C.: DAŠA MUNKOVÁ, JURAJ VAŇKO A KOL.: MÝLIŤ SA JE ĽUDSKÉ (ALE AJ STROJOVÉ): ANALÝZA CHÝB STROJOVÉHO PREKLADU DO SLOVENČINY. Nitra 2017 80
ZHUMABAEVA, M.: SJAAK KROON, JOS SWANENBERG: LANGUAGE AND CULTURE ON THE MARGINS. GLOBAL/LOCAL INTERACTIONS. Routledge Critical Studies in Multilingualism. Edited by Marilyn Martin-Jones and Joan Pujolar Cos. Routledge, 2019 81