Symbol PF Rigorózní řízení - Seznam akreditovaných oborů

Seznam akreditovaných navazujících magisterských studijních oborů
na PF JU v Č. Budějovicích s oprávněním konat
státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr.

 

Kód
studij.
oboru
(AKVO)
Název studijního oboru Platnost
akreditace
do
Katedra/vedoucí katedry
7503T009 Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol 31. 1. 2021 KAJ/ doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
7503T019 Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol 31. 1. 2021 KBH/ prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
7503T023 Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol 31. 1. 2021 FF JU
7503T026 Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základních škol 31. 10. 2018 FF JU
7503T028 Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol 31. 7. 2022 KFY/ prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.
7503T034 Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol 31. 10. 2016 KHV/ doc. František Hudeček, CSc.
7503T036 Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol 31. 7. 2022 ZF JU
7503T136 Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol 31. 1. 2021 KIN/ doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
7503T039 Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol 31. 1. 2021 KMA/ prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
7503T043 Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol 31. 1. 2021 KNJ/ doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol 31. 7. 2022 KSV/ PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
7503T085 Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol 31. 7. 2022 KBI/ prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
7503T094 Učitelství španělského jazyka pro 2. stupeň základních škol 31. 10. 2018 FF JU
7503T098 Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol 31. 1. 2021 KFY/ prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.
7503T101 Učitelství tělesné výchovy pro základní školy 31. 7. 2022 KTS/ doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc
7503T139 Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol 31. 1. 2021 KVZ/ doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.
7503T111 Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol 31. 1. 2021 KVV/ doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.
7503T113 Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy 31. 1. 2021 KVV/ doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.
7503T114 Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol 31. 7. 2022 KGE/ doc. RNDr. Dagmar Popjaková, Ph.D.
7504T297 Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy 31. 1. 2021 KHV/ doc. František Hudeček, CSc.
7504T114 Učitelství psychologie pro střední školy 31. 1. 2021 KPE/ prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
7504T129 Učitelství tělesné výchovy pro střední školy 31. 7. 2022 KTS/ doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc