Symbol PF Termíny odevzdání rigorózní práce

Přihláška k rigorózní zkoušce se obvykle podává dvakrát během akademického roku, a to do 31. 5. pro rigorózní zkoušku konanou v zimním semestru a do 31. 10. pro rigorózní zkoušku konanou v letním semestru.