Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

e-mail: kalinp02@pf.jcu.cz
místnost: TL 206

Historik umění, učí na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

 

Životopis

Narozen 25. 7. 1965 v Praze

1983 maturita na Gymnáziu Jana Keplera v Praze

1984-1985 nultý ročník oboru estetika na Filosofické fakultě UK

1985-1989 studium estetiky a dějin umění na FF UK

1989 PhDr. na FF UK

1989-1993 interní aspirantura/doktorské studium na FF UK

1993-1994 studium dějin a filosofie umění na Central European University v Praze

1994-2001 odb. asistentem na Fakultě architektury ČVUT

1994-2001 odb. asistentem na Pedagogické fakultě Jihočeské university

1995 CSc./Ph.D. (teorie a dějiny výtvarného umění) na Ústavu pro dějiny umění Akademie věd ČR

2001 jmenován docentem pro dějiny architektury na Fakultě architektury ČVUT

2009 jmenován profesorem pro dějiny architektury a ochranu památek na Fakultě architektury ČVUT

 

Publikační činnost

 

Vědecká činnost

Individuální granty:

1994-96 South and West Bohemian Sculpture of the End of the 15th and the Beginning of the 16th Centuries as a Mirror of Central European Development Between the Gothic and the Renaissance, grant č. 74/94 od Research Support Scheme of Central European University, Prague (grantová zpráva odevzdána 30. 10. 1996)

1997 Od Pedagogické fakulty JU jsem obdržel fakultní grant na téma Symbolické struktury v dějinách umění a jejich využití v arteterapii.

1998 Course Development Grant od Open Society Institute/Higher Education Support Program, (grantová zpráva odeslána v prosinci 1999).

1999 Mellon Research Fellowship od Harvardské university (3 měsíce)

2001 Samuel H. Kress Fellowship na Vídeňské univerzitě (1 měsíc)

2004 Benedikt Ried - architekt mezi gotikou a renesancí, grant Grantové agentury ČR (3 roky)

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk