Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

Seznam vyučovaných předmětů

(tříleté studium)

Zkratka Varianta Název předmětu Kredity Rozsah
Př.+Cv.+Sem.
Zakončení Dop. ročník Dop. semestr
ART/VAVA 2007 Výcvik v analýze výtvarného díla 7 0S+0S+20S Zp 1 LS
ART/ATIA 2007 Autobiograf. tvorba a její interpretace 8 0S+0S+20S Zp 1 LS
ART/PETN 2007 Právní a etické normy pro arteterapeuty 3 6S+0S+0S Zk 1 LS
ART/PSKA 2007 Psychologie sociální komunikace 3 4S+0S+2S Zp 1 LS
ART/PUMA1 2007 Psychologie umění I 3 6S+0S+0S Zk 1 LS
ART/VDTA1 2007 Videoterapie I 2 0S+0S+6S Zp 1 LS
ART/DUMA1 2007 Dějiny umění I 5 16S+0S+4S Zk+ 1 LS
ART/DUMA2 2007 Dějiny umění II 5 16S+0S+4S Zk+ 1 LS
ART/TEBA 2007 Teorie barev 3 6S+0S+0S Zk 1 LS
ART/PZNA 2007 Praxe v zařízení - náslech 3 0S+6S+0S Zp 1 LS
ART/SZKA 2007 Sebezkušenostní ateliér 8 0S+0S+20S Zp 1 LS
ART/UPSA 2007 Úvod do psychologie 10 16S+0S+4S Zk+ 1 LS
ART/AATA 2007 Ateliér abreakčních technik 8 0S+0S+20S Zp 2 LS
ART/DUMA3 2007 Dějiny umění III 5 16S+0S+4S Zk+ 2 LS
ART/DUMA4 2007 Dějiny umění IV 5 16S+0S+4S Zk+ 2 LS
ART/ULPE 2007 Úvod do léčebné pedagogiky 3 8S+0S+0S Zk 2 LS
ART/PUMA2 2007 Psychologie umění II 3 6S+0S+0S Zk 2 LS
ART/VDTA2 2007 Videoterapie II 2 0S+0S+6S Zp 2 LS
ART/ZPPA 2007 Základy psychopatologie 8 6S+0S+4S Zk+ 2 LS
ART/ZAMA 2007 Základy arteterapeutické metodiky 7 0S+0S+20S Zp 2 LS
ART/PVPS 2007 Prakt. výcvik v projektivní arte skupině 8 0S+0S+16S Zp 2 LS
ART/PVVA 2007 Psychopatologie výtvarného výrazu 8 0S+0S+16S Zp 2 LS
ART/ITPP 2007 Interdisciplin. terapeut. a porad. postupy 3 4S+0S+2S Zk 2 LS
ART/MATA 2007 Metodika arteterapie 7 0S+0S+20S Zp 3 LS
ART/UPS 2007 Umění a psychoanalýza 3 6S+0S+0S Zk 3 LS
ART/IAPA1 2007 Interpretační (arte) postupy I 4 0S+0S+10S Zp 3 LS
ART/IAPA2 2007 Interpretační (arte) postupy II 4 0S+0S+10S Zp 3 LS
ART/VSSA 2007 Výtvarná symbolika a symptom 3 0S+0S+6S Zp 3 LS
ART/SASA 2007 Soudobé arteterapeutické směry 3 4S+0S+2S Zk 3 LS
ART/PDGA 2007 Psychodiagnostika 5 4S+0S+2S Zk 3 LS
ART/AKTA 2007 Ateliér kombinovaných technik a aktivit 8 0S+0S+20S Zp 3 LS
ART/FOVV1 2007 Fylogeneze ontogeneze výtvar. výrazu I 2 4S+0S+0S Zp 3 LS
ART/FOVV2 2007 Fylogeneze ontogeneze výtvar. výrazu II 2 4S+0S+0S Zk 3 LS
ART/KTC 2007 Kvinternocolor 5 2S+0S+4S Zk 3 LS
ART/DSAA 2007 Zpracování bakalářské práce 8 0S+0S+20S Zk 3 LS
ART/TEKA 2007 Teorie kultury 3 6S+0S+0S Zk 3 LS
ART/KINA 2007 Krizová intervence 3 4S+0S+2S Zk 3 LS
ART/QZB1 2007 Arteter. metodika a interpret. postupy 0 0+0+0 Szv 3  
ART/QZB2 2007 Psychologie a psychopatologie 0 0+0+0 Szv 3  
ART/QZB3 2007 Dějiny umění 0 0+0+0 Szv 3  

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

facebook