Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

Seznam vyučovaných předmětů

(čtyřleté studium)

1. ročník

 • Dějiny obrazu (Zk)
 • Výcvik v analýze výtvarného díla (Z)
 • Autobiografická tvorba a její interpretace (Z)
 • Sebezkušenostní ateliér (Z)
 • Úvod do psychologie (Zk)
 • Psychologie sociální komunikace (Z)
 • Psychologie umění (Z)
 • Teorie barev (Z)
 • Praxe v zařízeních - náslech (Z)

2. ročník

 • Ateliér abreakčních technik (Z)
 • Základy arteterapeutické metodiky (Z)
 • Dějiny obrazu II (Zk)
 • Psychologie abnormní osobnosti (Zk)
 • Základy psychopatologie (Zk)
 • Úvod do léčebné pedagogiky (Zk)
 • Praktický výcvik v projektivní arteterapeutické skupině (Z)
 • Praxe v zařízeních - ústavní supervize (Z)

3. ročník

 • Ateliér kombinovaných technik a aktivit (Z)
 • Teorie a praxe specifických psychoterapeutických technik a aktivit (Z)
 • Interpretační postupy (Zk)
 • Výtvarná symbolika a symptom (Z)
 • Psychodiagnostika (Zk)
 • Dynamická psychoterapie (Zk)
 • Fylogeneze a ontogeneze výtvarného výrazu (Zk)
 • Estetika (Zk)
 • Praxe v zařízeních - ústavní supervize (Z)

4. ročník

 • Kvinternocolor (Zk)
 • Balintovské skupiny (modifikované) (Z)
 • Manažerství mezilidských a profesních vztahů, profesní volba (Z)
 • Právní a etické norm pro arteterapeuty (Zk)
 • Ateliér - absolventská výstavka (Zk)
 • Praxe (Szk)

Předměty státní bakalářské zkoušky

 • Ateterapeutická metodika
 • Psychologie
 • Dějiny umění

Bakalářská práce

Rozsah min. 35 stran bez obrazových příloh. Práce musí obsahovat poznámkový aparát a seznam použité literatury. Všechny citované práce musí být uvedeny v seznamu literatury.

Příklady citací (kniha, sborník, článek):

Mircea Eliade, Jóga. Nesmrtelnost a svoboda, čes. překl. Praha 1999, s. 150.

Carl Gustav Jung, Zásadní aspekty praktické psychoterapie, in: Týž, Výbor z díla I, čes. překl. Brno 1997, s. 15.

Pavel Kalina, Was Peter Parler a Sculptor?, Acta polytechnica XXXVIII, 1998, č. 1, s. 80.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

facebook