Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

Rozpis SZZ - srpen 2018

Arteterapie

 

(ART/QZB1 Arteter. metodika a interpret. postupy, ART/QZB2 Psychologie a psychopatologie, ART/QZB3 Dějiny umění a ART/OBP1)

 

Zkušební komise: PhDr. Yvona Mazehóová, PhD. – předsedkyně komise
prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.
PhDr. Marta Franclová, Ph.D.
Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.
PaedDr. Evžen Perout
MgA. Stanislav Zeman, Ph.D., MBA.

 

Místnost: D240

Začátek: 9.00 hodin

 

31. 8. 2018

CVACHOVÁ Petra, Mgr. P14988 ARTE3 ART/QZB1,ART/QZB2,ART/QZB3   obh/Kouřilová
DEDKOVÁ Tereza P13841 ARTE3 ART/QZB1    
HORÁKOVÁ Petra, Mgr. P08840 ARTE3     jen obh/Krninský
PODPĚRA Michal P100216 ARTE3 ART/QZB1    

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

facebook