Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

Vědecká činnost

Pavel Kalina

Publikace ve vědeckých a odborných časopisech domácích: Umění (1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999), Acta polytechnica (1997, 1998), Architekt, Umělec, i zahraničních: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 1996, Cîteaux 1996, Ochrona zabytków 2000, Biuletyn Historii Sztuki 2001, The Source 2002.

Zahraniční granty: Research Support Scheme of Central European University 1996, Higher Education Support Program of Open Society Fund 1998, Andrew Mellon Research Fellowship (Harvard University Center for Renaissance Studies) 1999, Lilla Wallace/ Reader's Digest Publication Subsidy (Harvard University Center for Renaissance Studies) 2000.

Domácí granty: interní grant PF JU 1998, interní grant ČVUT 2000, účast na programu institucionálního výzkumu na Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT.

 

Evžen Perout

Výtvarná činnost se zrakově postiženými prezentována na výstavách:
Zviditelnění neviděného, Galerie Šafr, Praha 1998 Bible a její příběhy, Galerie premostrátů na Strahově, Praha 2000. Moravská galerie, Olomouc 2001, Účast na česko - německém projektu Setkání 1999-2000, výstava - NG, Sbírka orientálního umění, Zbraslav 2000, Palácový lev dotykem - NG, Sbírka orientálního umění, Zbraslav 2002. Světy pod rukou, Galerie Oliva 2004, Ateliéry - Strakonice 2004, Naslepo - výstava taktilních pomůcek, Galerie Oliva 2005.

Publikace v odborných časopisech domácích:
Aplikované arteterapeutické postupy v hodinách speciální výtvarné výchovy u zrakově postižených. Sborník příspěvků z arteterapeutické konference - Arteexpanze, ČAA 1995.
Hmatové modelování a reliéfní kresba u zrakově postižených. Výtvarná výchova 4/1999. Reliéfní kresby zrakově postižených. Souvislosti 4/30/1996.
Palácový lev dotykem. Bulletin NG, XI/2001
Spojité nádoby výtvarné metodiky a výtvarné kultivace. Arteterapie I/5 2004
Zviditelnění neviděného. Katalog výstavy "Navzájem" Arteterapie I/5 2004
Viktor Lowenfeld a jeho pojetí dvou tvůrčích typů. Arteterapie 8/2005
Manuál ze zahrady Hořčičného semínka Ťie-c´- juan chua-čuan. Arteterapie 8/2005

Odborná kniha:
Arteterapie se zrakově postiženými. Okamžik-sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha 2005

 

Milan Kyzour

Publikace v odborných časopisech (Psychologie dnes 2002).

 

 

Formátovat stránku pro tisk