Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

VÝBĚROVÝ SEMINÁŘ

ASISTENTSKÁ PRAXE - KBH/ASPZ 1, 2
(I, II, 0/2 Zp)

 

Student navazujícího magisterského programu si praxi zajišťuje sám dle svého zájmu a možností.

Jako asistentskou praxi lze uznat:

  1. Asistentskou práci ve škole (příprava pomůcek, opravování písemných prací, příprava skup. vyučování, projektů aj., individuální práci se žáky včetně doučování aj.).
  2. Výuku po absolvování didaktiky a průběžné pedagogické praxe (např. zástup za nemoc).
  3. Vedení literárních, dramatických, žurnalistických apod. kroužků ve škole či v mimoškolních zařízeních, popřípadě spolupráci při jejich vedení.

 

Praxi lze vykonávat nárazově tak, aby součet hodin odpovídal počtu hodin za semestr. Student získá zápočet na základě potvrzení učitele nebo vedoucího zařízení a vlastní písemné zprávy.

Zápočty uděluje PhDr. Milena Nosková, Ph.D.

 

formulář ke stažení (.doc)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman