Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Projekty

Publikace

 

Další katedry PF JU

 

Konzultační hodiny

(LS 2019/20)

 

prof. PhDr. Miloš ZELENKA, DrSc.
vedoucí katedry
Úterý 10.00 - 11.00
Úřední hodiny: Úterý 11.00 - 12.00
     
PhDr. Ivana ŠIMKOVÁ, Ph.D.
tajemnice katedry
Úterý 11.00 - 12.00
Středa 9.00 - 10.00
     
Mgr. Gabriela NOHAVOVÁ Středa 12.30 - 13.15
     
PhDr. Milena NOSKOVÁ, Ph.D. Úterý 10.00 - 10.45
Středa 10.00 - 10.45
     
PhDr. Milan POKORNÝ, Ph.D. Úterý 9.30 - 10.00, 13.00 - 14.00 (liché týdny)
     
PhDr. Martin SCHACHERL, Ph.D. Pondělí 17.30 - 18.00
     

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman