Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Projekty

Publikace

 

Další katedry PF JU

 

Pokyny vedoucího Katedry slovanských jazyků a literatur PF JU k odevzdání portfolia

Zkoušce z předmětů Český jazyk a literatura s didaktikou (KBH/QZM a KBH/QZP1) u Státních závěrečných zkoušek předchází odevzdání absolventského portfolia. Absolventské portfolio, sloužící jako podklad pro první stupeň kariérního řádu učitele, odevzdává student na sekretariát katedry ke stejnému datu jako je datum odevzdávání diplomových prací pro příslušný termín SZZ (vždy dle aktuálního harmonogramu akademického roku).

 

Struktura portfolia

Ve své základní podobě obsahuje absolventské portfolio následující části:

  1. Úvodní stranu obsahující plné jméno a příjmení majitele portfolia;
  2. Strukturovaný profesní životopis;
  3. Seznam absolvované pedagogické praxe všech forem (např. asistentská, průběžná, souvislá, mimoškolní pedagogická činnost ad.);
  4. Seznam absolvovaných kurzů, workshopů, prezentací pedagogické činnosti apod. včetně dokladů o jejich absolvování (osvědčení, potvrzení, pozvánky apod.);
  5. Seznam navštívených konferencí, vystoupení na konferencích;
  6. Publikační činnost;
  7. Účast na projektech;
  8. Osobní specifikace profesní specializace, zájmů a výjimečných schopností, dovedností a zkušeností;
  9. Z každého předmětu oboru Český jazyk a literatura student/ka doloží praktický výstup dle požadavků garanta předmětu.
  10. Různé (dle uvážení posluchače).

 

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
vedoucí Katedry slovanských jazyků a literatur

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman