Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ
Český jazyk a literatura - 1. a 2. ročník NMgr. studia

Informace a pokyny k průběhu praxe:

 • V prvním týdnu průběžné pedagogické praxe (středa) proběhne náslechová hodina (pokud není určeno jinak).
 • Po jejím skončení bude následovat okomentování a rozbor.
 • Všichni studující si z hodiny budou dělat poznámky a každý se k hodině vyjádří (připomínky, návrhy apod.).
 • Po rozboru zadá vedoucí vyučující téma a strukturu hodiny pro příští týden.
 • Tuto další hodinu již odučí student.
 • Je nutná účast všech studujících, přičemž toto pravidlo bude platit po CELÝ SEMESTR!
 • V druhém týdnu a v týdnech dalších bude opět po každé hodině proveden rozbor.
 • Ke každé hodině se vždy vyjádří všichni (tedy nejen vedoucí vyučující, metodička a student, který v daný den učil).
 • Z tohoto důvodu je nutné vést si ze všech hodin podrobné poznámky (postřehy, komentáře k průběhu hodiny, ke způsobům práce, registrování případných chyb apod.).
 • Tyto poznámky budou ihned po skončení hodiny kontrolovány metodičkou.
 • Přípravu bude vypracovávat nejen studující, který má učit příští týden, ale i jeden náhradník (pro případ, že by došlo k náhlé nemoci apod.).
 • Náhradníci budou vypracovávat svou vlastní přípravu hodiny, nebude akceptováno pouhé převzetí vypracované přípravy od studujícího, který má učit příští týden.

 

V PŘÍPADĚ NEMOCI STUDUJÍCÍHO, KTERÝ MĚL UČIT, BUDE VYUČOVAT NÁHRADNÍK!!

 

 • Během realizace vyučovací hodiny je nutno, aby všichni studující pečlivě sledovali průběh hodiny a dělali si poznámky (bude ihned po skončení hodiny kontrolováno metodičkou).
 • Po realizaci vyučovací hodiny:
  • proběhne okomentování a zhodnocení, přičemž opět platí, že ke každé hodině se - kromě studujícího, který v daný den učil, vedoucí vyučující a metodičky - vždy budou vyjadřovat všichni studenti,
  • všichni si budou zapisovat veškeré rady a doporučení od vedoucí vyučující, metodičky a všech studentů ve skupině.

 

Zápočet bude udělen při dodržení následujících pravidel:

 • účast na všech hodinách a následných rozborech byla stoprocentní (v případě absence je nutno hodinu nahradit),
 • každá hodina byla včas zkonzultována s vedoucí vyučující, příp. s metodikem katedry,
 • příprava obsahovala podrobný rozpis a neobsahovala žádné chyby, nedostatky, nejasnosti apod. (resp. došlo k rychlé opravě všech připomínek),
 • hodina proběhla v souladu s přípravou (byl dodržen cíl hodiny),
 • studující se nedopustil žádných závažných chyb, které by mohly narušit průběh celé hodiny,
 • dotyčný si ze všech hodin dělal poznámky a ke každé hodině se vyjádřil,
 • v hodinách se neopakovaly chyby, na které bylo již dříve upozorňováno,
 • na konci semestru byly odevzdány všechny přípravy (včetně veškerých komentářů a poznámek),
 • k přípravám byl přiložen seznam rad a doporučení ze strany vedoucí vyučující, metodičky a studujících ve skupině.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman