Oční testy

 

Screening (autotest)
 

Test sloužící k hrubému přezkoušení Vaší zrakové ostrosti   Upozornění! Tento test v žádném případě nenahrazuje vyšetření očí Vaším očním lékařem.
Účelem tohoto testu je orientačně překontrolovat ostrost Vašeho zraku. Test Vám může ozřejmit možné problémy se zrakem.   Při zjištění nějaké abnormality, vyhledejte prosím Vašeho očního lékaře! Test zraku má být podnětem k přezkoumání vlastní zrakové schopnosti, nemůže však v žádném případě nahradit návštěvu u lékaře.


Návod
Postavte se od monitoru ve vzdálenosti udané v tabulce 1. Vzdálenost se řídí podle rozlišení a velikosti Vaší obrazovky. Zavřete levé oko a zakryjte je levou rukou. V případě, že nosíte brýle, můžete před levým sklem držet i kus papíru. Pokud přečtete dokonce ještě i nejspodnější řádek, činí Váš visus nablízko 1,0 (20/20). Pokud ne, vezměte zrakovou ostrost pravého oka z tabulky 2, příslušející k řádku s čísly. Pro určení zrakové ostrosti Vašeho levého oka opakujte prosím výše uvedené kroky a zakryjte si pravé oko pravou rukou.
 

Velikost obrazovky / rozlišení 640x480 800x600 1024x768
14'' MONITOR 5.5 metrů 4 metrů 1.9 metrů
15" MONITOR 6.0 metrů 4.5 metrů 2.4 metrů
17" MONITOR 7.0 metrů 5.5 metrů 3.4 metrů

 

Řádek Ostrost
831
26534
987521
325401
476032
895406
732843
20/200
20/100
20/70
20/50
20/40
20/30
20/20

Činí-li Vaše zraková ostrost méně než 20/20, možná potřebujete brýlová skla, abyste viděl(a) lépe. Nebo je nutno změnit dioptrickou hodnotu brýlových korekčních čoček ve Vašich součastných brýlích. Toto však vždy konzultujte s Vaším očním lékařem, nebo očním optikem.

 

 

Amslerův test (test zrakové ostrosti)
 

Zrakový test -
test astigmatismu
  Astigmatické oko
Astigmatismus, zakřivení rohovky [řecky a- "ne" + stigma "bod] spočívá v nestejnoměrném vyklenutí rohovky, které způsobuje, že bod je na sítnici zobrazován jako čárka, což vede k neostrému vidění.   Účelem tohoto testu je překontrolovat možný astigmatismus.Test Vám může ozřejmit možné problémy se zrakem. V žádném případě tento test nenahrazuje vyšetření Vašich očí Vaším očním lékařem. Pokud byste zjistil(a) nějakou abnormalitu, vyhledejte prosím svého očního lékaře!


Vytiskněte nejprve - pokud je to možné - následující testovací obrázek. Potom se na testovací obrázek podívejte a otočte jej doprava nebo doleva. Jeví-li se čerň proužků jako nepravidelná, pravděpodobně máte astigmatismus. V tomto případě prosím kontaktujte svého očního lékaře!

Test astigmatismu

Vaše zraková schopnost ukazuje na zdravotní stav Vašich očí. Interpretovat ji a poskytnout Vám nejlepší pomoc může jedině Váš oční lékař. Proto jej co nejdříve informujte o každé i sebemenší změně. Postřehnete-li zkreslení nebo chybějící čtverce a tužkou označte změny na výtisku.

Test zrakové ostrosti - Amslerův test

Provedení testu:
Noste prosím své brýle na čtení a ve vzdálenosti dobrých 30 cm od monitoru se zaměřte na bod uprostřed. Když máte bod ve středu fixovaný, při normálním nálezu Vašich očí se čáry na kraji jeví méně ostré. Prohnutí čar (vlnovky) nebo zkreslení čtverců resp. chybění čtverců však ukazuje na chorobné změny sítnice.

V tom případě je bezpodmínečně nutné vyšetření očního pozadí Vaším očním lékařem!

 

 

Barvoslepost (test zraku)

Pokud nedokážete bezvadně rozeznávat barvy, žijete nebezpečně. Přibližně 8 % všech mužů a 0,4 % všech žen trpí takzvanou poruchou barevného čití, což znamená, že nedokáží rozlišovat červenou od zelené. Tuto vadu bohužel nelze korigovat - avšak osoby, které o ní vědí, se mohou mít v silničním provozu na pozoru.
 

  Udělejte si prosím následující test:
Pokuste se rozeznat, které zelené číslo vidíte na obrázku. Správnou odpověď se dozvíte kliknutím na obrázek.
 

Důležité upozornění:
Vaše obrazovka by měla být nastavena na reálné barvy (16 milionů barev)!
 

 

 

Test pro řidiče

Orientační přezkoušení zrakové ostrosti pro řidiče

Ve vzdálenosti přibližně 25 metrů sledujte jiné vozidlo a pokuste se přečíst poznávací značku. Pokud nemůžete přesně rozeznat písmena a číslice, doporučuji Vám urgentně navštívit odborného lékaře nebo očního optika.   Cítíte-li se při jízdě za soumraku nebo v noci oslněni nebo namáháni, rovněž byste měli navštívit odborníka. Možná mále takzvanou noční myopii - dokonce i když ve dne vidíte velmi dobře. Pomoci Vám mohou odpovídající brýle.


Vytiskněte následující obrázek (měl by být velký 8 x 16 cm) a výtisk pověste ve vzdálenosti 4 metry na zeď. Zkuste podle kruhů odečíst, kolik je hodin. Otvor kruhu odpovídá hodinové ručičce - kruh otevřený doprava tedy představuje 3 hodiny. Text v nejmenší pro Vás dobře čitelné řádce Vám dává příslušné doporučení.

Mějte však na mysli, že ani tento test nemůže nahradit návštěvu u odborného lékaře nebo odborného očního optika, je pouze podnětem ke kontrole ostrosti Vašeho zraku.

Orientační přezkoušení zrakové ostrosti:

 
Řádek Komentář
1
2
3
4
5
6
7
Vaše zraková ostrost je nadprůměrně dobrá.
Rozeznáte-li tyto kruhy jasně, vidíte dobře.
Odečtete-li tyto "časy" správně, vidíte normálně.
Pozor! Jste na hranici bezpečného řízení. Absolvujte zrakový test u očního lékaře.
Ostrost Vašeho zraku je pod průměrem. Navštivte prosím Vašeho očního lékaře.
Vidíte špatně! Obzvláště při řízení se to stává nebezpečím. Za volant se znovu posaďte teprve až budete mít správnou korekci Vašeho zraku.
Vidíte velmi špatně! Bezpodmínečně navštivte okamžitě Vašeho očního lékaře!