Seznam všech předmětů kategorie B a C, které katedra matematiky připravuje pro školní rok 2018/19 najdete zde.